2003-03-05: Om kvitton, åldersdifferens och Silver Lona.

"Den da`n som var före förrgår" för att tala med Pugh Rogefeldts rockpoesi från 1969, retade jag mig igen på att få kvittot ihoplagt med växelpengarna.
Allt för många kassörskor gör så när de ger tillbaka.
"Snälla, lägg kvittot där" sa jag för hundraåttonde gången minst och pekade mot varorna.
Varför fattar de inte att det är mer praktiskt att låta kvittot glida ner på disken bla