2003-03-19: PC-tekniker

Jag är datatekniker eller PC-tekniker för att vara mer exakt. Jag är inte dataexpert, det är något helt annat men jag ber att få återkomma till detta.

Jag utgår från att de flesta av läsarna vet något om datorer, kanske för att nyhetsbrevet skickas ut som e-post och att det mer eller mindre krävs en dator för att läsa detta. Däremot är jag väl medveten om att många som har datorer inte vet särskilt mycket om hur de fungerar. Det är helt naturligt dock, inte förväntar jag mig att alla bilägare är mekaniker.

Alltså stöter man på problem med "datan" och då anlitar man en "dataexpert". En dataexpert är oftast en person utan någon som helst formell kunskap om datorer men som sysslat en del med datorer genom livet. Gäller problemen hårdvara, dvs de rent fysiska delarna i en dator är experten oftast en programmerare eller datakonsult som aldrig skruvat i en dator. Gälle