Adresseavisens aprilskämt

Den norska dagstidningen Adresseavisen lade ner mycket möda på sin nyhet som skulle lura norrmännen 1:a april 2000. Vad de inte kunde ana var att den nyheten skulle sprida sig via Stockholm bort till Ryssland där den skulle sätta griller i huvudet på mången person.

Den första april kablade Adresseavisen ut nyheten om att ett ryskt plan av typen Ilyushin 76 hade nödlandat på motorvägen och för att det skulle kunna lyfta på en så kort sträcka som motorvägen utgjorde så skulle planets last, bestående av bland annat 37 ton lax, och en stor del av flygbränslet dumpas. För de som ville ha färsk lax och flygbränsle, som tidninge