Aha, så det är så det funkar!

Den amerikanska tidskriften Omni anordnade en tävling där man uppmanade sina läsare att tänka ut nya teorier som förklaringar på vardagliga händelser.

Det vanligaste ämnet var problemet med alla strumpor som försvinner när man tvättar eller torktumlar. En teori föreslog att torktumlarna skapade en tunneleffekt som slungade strumporna in i ett parallellt universum. Det föreslogs också att forskare borde kunna använda sig av denna metod för att göra sig av med kärnavfall. Det är bara att stoppa avfallet i strumporna och sätta tvättmaskinen på fyrtio minuter.

Läsarna angrep även de riktigt stora problemen. Man räknade ut att den globala temperaturhöjningen orsakas av att alla fler länder gått över till sommartid eller av att starka kryddor blivit mer och mer populära i matlagningen. En läsare var helt övertygad över