April, april 1998

April månad har sedan länge varit en utav de roligare av årets alla tolv månader, mycket beroende på denna månads första dag — 1 april.

Det finns många teorier om varför vi luras så mycket på just förste april och en utav dem är att under romartiden hade romarna vårfestligheter runt den förste april då man gav varandra gåvor. Med tiden ändrades denna sed till att man skämtade med varandra.
Detta är en utav många teorier, kanske får vi aldrig reda på vilket som är det riktiga ursprunget till skämten på just förste april. Bland 1998 års aprilskämt som uppmärksammats i media och på nätet har jag här valt ut en mindre mängd:

April, april 1998

I Amerika kablades nyheten att Disney hade köpt upp MIT — Massachusetts Institute of Technology — för 6,9 miljarder dollar. En student hade hackat sig in på MIT:s hemsida och lagt ut nyheten, samt lagt till en bild på Musse Pigg som pekar på MIT:s logotyp med ett par extra musseör