Biljardlagen

§1. Mänsklig moral och grundlagar som strider mot följande paragrafer får bortses ifrån.

§2. Samtliga bollar måste vara klot och därtill sfäriskt utformade. Den som inte bistår med klot av denna typ får dödas i nödvärn, såvida det inte är uppenbarligen oförsvarligt.

§3. Pausvilla mellan halvlekarna är obligatoriskt. Var och en som däremot bryter bestraffas genom att fråntas ett klot.

§4. Om kloten på bordet är ett udda antal, får dom vara det.

§5. Spelarna måste vara opartiska och får inte gynna någondera deltagare.

§6. Spelbordets duk skall färdigställas med grön nyans såvida speldagen inte infaller på den judiska sabbaten.

§7. Varje spelare måste tillse att daglig tillsyn utförs på all materiel enligt materialvårdsschema. Särskild tillsyn och inventering av materielen utförs jämna veckor före och efter midsommar innevarande kalenderår.

§8. Köerna får inte vara av valfri längd.

§9. Om spelplanen lutar mer än 12 grader ingriper matchdomaren och förlägger matchen till annan ort.

§10. Otillåtna hjälpmedel är förbjudna.

§11. Kön får endast kritas vid behov.

§12. Det är ej tillåtet att återföra en motspelares klot på bordet, efter sänkning, förrän nästa slag är slaget.

§13. Fusk tillåtes enbart om motspelaren inte märker det.

§14. Det