Bli din egen byråkrat

Tabellen nedan är en språkmaskin som man kan ha mycket glädje av om man vill ge krångelskrivande myndigheter svar på tal.

Gör så här: Börja med vilket ord som helst i första rutan. Fortsätt sedan och bygg meningar med ett ord från var och en av de åtta rutorna.

Resultatet kan t.ex. bli: Beträffande objektiv rationalisering realiseras latenta tendenser med hänsyn till utbudet.

Sex miljoner meningslösheter kan konstrueras!

Bli din egen byråkrat

Annons