Flygbolagsordbok

Flygbolagsindustrin har, som många andra, en specialiserad ordbok. Denna innehåller ord och fraser som ofta används av bolagets anställda och har en innebörd vars mening inte alltid är självklar för utomstående.

Biljettförsäljare

En övermänsklig varelse med ett tålamod som ett helgon, varseblivning som Uri Geller, en psykoanalysts medkänsla, och en diplomats finkänslighet. De har även förmågan att kontrollera regn/dimma/snö/vind och alla andra väderfenomen. De klarar av att svara på tre frågor samtidigt, medan de talar i telefon, och detta utan att stamma eller kväva sig med sin egen tunga. Senare i livet sitter de ofta på parkbänkar där de för mystiska konversationer med sig själva.

Dimma

Ett naturligt väderfenomen som vanligtvis inträffar runt flygplatser då omgärdande områden är klara. Dimma kontrolleras av flygbolagen och används för att försena flygturer.

Flygtrafiksledningen

Ett spel som spelas av piloter i luften och flygledarna i kontrolltornet. Spelet har inga regler, och ingen