Hur du klär julgranen med en katt i närheten...

Hämta lådan med julgranspyntet på vinden.

Gå ner från vinden.

Gå tillbaka upp på vinden och hämta ner katten.

Bär in pyntet till vardagsrummet. Ta bort katten från lådan.

Ta bort nätet som är virat runt granen. Sätt i granen i julgransfoten.

Ta ifrån katten nätet som satt runt granen och släng det. Plocka fram ljusslingan till granen.

Hämta en stege så du når upp till toppen av granen. Börja sätta fast ljusen på grenarna högst upp och gå sedan neråt.

Ta bort katten från granen och klipp av den fula, sönderbitna grenen med en sekat