Hur kallt är det?

5
Stockholmare huttrar okontrollerbart.
Kirunabor simmar i Östersjön.

2
Italienska bilar startar inte.

0
Vatten fryser.

-1
Du kan se din andedräkt.
Du planerar en resa till Kanarieöarna.
Kirunabor tar på sig T-shirt.
Politiker börjar oroa sig för de hemlösa.

-4
Stockholmare gnyr.
Stockholmsvatten fryser.
Kirunabor äter glass.
Luleåbor simmar i Östersjön.
Katten insisterar på att få sova i samma säng som dig.

-8
Du kan se din andedräkt.
Politiker börjar prata om de hemlösa.
Skåningar börjar planera resor längre söderut.

-10
Du planerar en resa till Sydamerika.
Katten insisterar på att få sova under täcket.

-12
För kallt för att snöa.
Du behöver startkablar för att få igång din bil.

-14Du planerar en resa till Sahara.

-17
Japanska bilar startar inte.
Luleåbor tar på sig T-shirts.

-26
Du kan skära din andedräkt med