I början... den alternativa versionen

I början så skapade Gud Himmel och Jord. Och Jorden var utan form. Mörker var det enda som fanns i djupet. Och Djävulen sade "Det kan inte bli bättre än så här!"

Och Gud sade "Varde ljus" och det blev ljus. Och Gud sade "Låt gräs växa på jorden, låt örterna blomma och fröa och låt träden bära frukt" och Gud såg att det var gott.

Och Djävulen sade "Och där försvann grannskapet".

Och Gud sade "Låt oss skapa människan i vår avbild, efter vårt utseende och låt dem härska över fisken i havet, över det som flyger i luften, över boskapen, över Jorden och över alla kryp som kryper över Jorden". Så Gud skapade människan i sin avbild, man och