Intresseklubben noterar (4)

  • På vintern, då fjäderdräkten är som tätast, har en gråsparv cirka 3350 fjädrar på kroppen.
  • Källvatten på burk eller flaska kostar ca 1000 gånger mer än vanligt dricksvatten ur kranen.
  • Gröna tapeter orsakade kanske Napoleons död år 1821. I sina rum på S:t Helena hade han tapeter som var målade med en grön färg vars ångor var farliga att inandas. Vid en undersökning av kejsarens lockar fann man spår av arsenik.
  • Tomaten stammar från Mexico och kom till Europa på 1500-talet, men användes ända in på 1700-talet bara som dekoration. Den antogs vara giftig då den tillhör samma familj som nattskatta.
  • Wake Island-rallen var en fågel som fick ett sorgligt slut. Den utrotades för att svultna japanska soldater åt upp de si