Jesus Kristus skolbetyg

Ämne: Religion
Betyg: 2
Lärares kommentar: Envisas med att på frågan "Vem skapade jorden?" svara "Min pappa!". Hävdar att Bibeln kommer från samma källa.

Ämne: Hemspråk
Betyg: 2
Lärares kommentar: Tenderar att tala och skriva i ålderdomliga grammatiska former.

Ämne: Historia
Betyg: 5
Lärares kommentar: Utomordentlig elev i såväl religionshistoria som forntidens historia.

Ämne: Geografi
Betyg: 3
Lärares kommentar: Arbetet kallat "Torra, varma marker" var förträffligt, men visar tyvärr inget som helst intresse för resten.

Ämne: Samhällsvetenskap
Betyg: 4
Lärares kommentar: Visar stort intresse i sociala fr