Kan du bli en bra politiker?

1. Fullborda den här meningen: När en politiker väl blivit vald, strävar han efter att skapa nya arbeten för____________.
A. sin familj
B. sina kompisar
C. sina supporters
D. A, B och C

2. När en politiker säger att han vill stå fri i de stora frågorna, brukar det betyda
A. att han kan köpas av vem som helst.
B. att rapporterna om hans velighet är korrekta.
C. att han väntar på gallupsiffrorna innan han uttalar sig.
D. A, B och C

3. I egenskap av politiker angriper du din motståndare med smutskastning och fula antydningar. Är detta ett lämpligt förfarande?
A. Ja, om det är ett jämnt lopp och detta är enda sättet för dig att vinna.
B. Ja, om du sacka