Kan du bli en bra politiker?

1. Fullborda den här meningen: När en politiker väl blivit vald, strävar han efter att skapa nya arbeten för____________.
A. sin familj
B. sina kompisar
C. sina supporters
D. A, B och C

2. När en politiker säger att han vill stå fri i de stora frågorna, brukar det betyda
A. att han kan köpas av vem som helst.
B. att rapporterna om hans velighet är korrekta.
C. att han väntar på gallupsiffrorna innan han uttalar sig.
D. A, B och C

3. I egenskap av politiker angriper du din motståndare med smutskastning och fula antydningar. Är detta ett lämpligt förfarande?
A. Ja, om det är ett jämnt lopp och detta är enda sättet för dig att vinna.
B. Ja, om du sackar långt efter och vill ha det perversa nöjet att sätta outplånliga fläckar på hans karaktär och rykte.
C. Nej, om du har ett ointagligt försprång och alltså kan framstå som statsman.
D. A, B och C

4. Under valkampanjen hör du din motståndare tala för uranbrytning i Västergötland. Hur ska du reagera?
A. Kalla honom för miljöfiende.
B. Säga att han är i händerna på kraftindustrin.
C. Klassa honom som extrem högerreaktionär.
D. A, B och C

5. Din motståndare ändrar åsikt och är nu mot uranbrytning i Västergötland. Hur reagerar du nu?
A. Förklarar att han vill göra Sverige beroende av oljeimport från arabländerna.
B. Säger att han motsätter sig skapandet av tusentals nya jobb.
C. Klassar honom som extrem miljövänstertok!
D. A, B och C

6. Då en politiker attackerar "myglet i regeringskretsarna" tyder detta på att:
A. han tillhör oppositionen.
B. hans tidigare angrepp på lärarnas arbetstider inte blev den framgång han hade väntat sig.
C. det är en rökridå han skickar ut för att dölja vad som sägs om honom själv.