Kons centrala roll i samhället

Fascism: Du har två kor, regeringen tar båda och skjuter dig.

Alkoholism: Du har två kor, men du