Konsten att kissa

Den vanligaste typen bland de ovanligaste typerna.

 • Den lättretliga typen: Kalsonger halvt bakvända och sönderslitna; kunde antagligen inte hitta gylfen.
 • Den vindögda typen: Tittar in i nästa urinoar och kollar hur de andra killarna är utrustade.
 • Den timida typen: Kan inte pinka om någon annan ser på, spolar urinoaren och kommer tillbaka senare.
 • Den likgiltiga typen: Om alla urinoarer är upptagna så pinkar han i vasken.
 • Den smarta typen: Pinkar utan att hålla i, samtidigt som han knyter slipsen.
 • Den oroliga typen: Är inte säker på var han varit senast, gör en snabb koll.
 • Den tramsiga typen: Flyttar strålen upp, ner och över urinoaren, försöker träffa de andra urinoarerna.
 • Den tankspridda typen: Öppnar västen, drar ut slipsen och pinkar i brallorna.
 • Den barnsliga typen: Pinkar direkt ner i botten av urinoaren; gillar att se när det bubblar.
 • Den tuffa typen: Slår pitten i urinoarens sida for att skaka av den.
 • Den tålmodiga type