Lycka till herr Gorsky

När Apolloastronauten Neil Armstrong tog sitt första steg på månen så sade han inte enbart de bevingade orden: "One small step for man, one giant leap for mankind" utan han följde upp orden med flera andra kommentarer, vanlig konversation mellan honom och NASAs kommunikationscentral.

Men när Armstrong återvände till månlandaren och där steg ombord sade han något väldigt enigmatiskt: "Lycka till, herr Gorsky."

Många på NASA tog detta uttalande för ett, i förbigående, uttalande riktat mot någon sovjetisk kosmonaut; men vid närmare kontroll visade det sig att ingen person med det namnet existerade, vare sig i de ryska eller amerikanska rymdprogrammen.

Under åren har det varit många som ställt sig frågande till vad Armstrong menade med uttalandet: "Lycka till herr Gorsky".

Den 5 juli 25 år efter händelsen råkade Neil vara i Tampa Bay, Florida. Efter ett tal gavs det plat