Moderna naturföreteelser

För att du verkligen ska veta vilka dagens stora nedskräpningshot är så kommer här en modern guide till vad du kan hitta ute i naturen, så fort du bara lyfter på arslet och knatar ut i den.
Engångsflaskan (nulla panta)
Denna snabbt tillväxande art förekommer i skilda storlekar och kan idetifieras genom de färggranna markeringarna i fjäderdräkten. Några av de mer vanliga exemplaren är Pripps, CocaCola och 7Up. Engångsflaskorna betraktas som farliga, i synnerhet då de kastas från en framrusande bil eller då de krossas mot marken. De iakttas vanligen i stort antal efter det att en grupp ungdomar haft en liten fest i en park eller på stranden.
Den sega tuggummiklumpen ((clibbus äcklius)
Kolossala stim av detta lilla exemplar kan man stöta på överallt på trottoarer i städerna, men deras favorithäckningsplats är inne på biografer. Där kan man finna dem