Politisk ordlista

ansvar s.
medborgarens skyldighet att bidra med mer pengar till statens investeringar

arbetande v.
underbeskattad

demokrati -n -er, s.
teori om att folket skall spela en direkt roll i landets styrande, helst genom att betala mer skatt

familj -en -er, s.
en social enhet som kan bestå av en far, en mor och barn; en far, en far och barn; en mor, en mor och barn; en far och barn; en mor och barn; barn och barn; socialarbetare och barn; advokater och barn eller BRIS, advokat och barn

gratis oböjl. adj.
rabatterad

Gud -en -ar s.
ordet som efterföljer "Jag är" i alla politikers tro

investering -en -ar, s.
när en ny regering slösar bort den gamla regeringens budgetpengar

kondom -en -er, s.
ballongliknande behållare av latex eller naturmaterial som används för att lära ut säkerhet