Principer för de som alltid skjuter på saker och ting

Jag överväger att skjuta upp läsandet av detta tills jag har mer ledig tid.

Jag tror att om något är värt att göra, så har det redan gjorts.

Jag skall aldrig röra mig fort, annat än för att undvika mer arbete eller hitta ursäkter.

Jag kommer aldrig att ta på mig ett arbete utan en livslång övervägning.

Hur jag skall klara att hålla mina deadlines står i direkt proportion till kroppsskadan jag kan förvänta mig om jag missar dem.

Jag har en fast t