Religiös Teknisk Support

…ring ring...

Gud: Hej, du har kommit till den religiösa helplinen, vad är ditt problem?

Syndaren: Jag verkar ha tappat min tro.

Gud: Blev din tro installerad av en pastor eller en Katolsk Präst.

Syndaren: Um, nu ska vi se, jag har blivit konfirmerad, så det var nog en pastor.

Gud: Och har du gjort dina Trosuppdateringar med Veckovis Gudstjänst(c)?

Syndaren: Nja, nej, inte allihop, men jag gjorde de stora uppdateringarna vid Jul och Påsk, och ett par andra Veckovis Gudstjänster då och då.

Gud: Har du nyligen hört några motsägande data som kunnat korrumpera din tro?

Syndaren: Nej, inte som jag kan tänka på...

Gud: Kom ihåg att korrumperande dat