Sanningen om hundar och katter...

...så som det står skrivet i den Heliga Skrift.
Det rapporteras att följande version av Skapelseberättelsen hittades bland Döda Havsrullarna.

Och Adam sade, "Herre, när jag var i trädgården, fanns du hos mig varje dag. Nu ser jag inte till dig längre. Jag är allena och jag har svårt att minnas hur mycket du älskar mig."

Och Herren sade. "Inga problem! Jag skall skapa en kamrat till dig, som alltid kommer att finnas vid din sida, och som skall vara en spegel