Sanningen om hundar och katter...

...så som det står skrivet i den Heliga Skrift.
Det rapporteras att följande version av Skapelseberättelsen hittades bland Döda Havsrullarna.

Och Adam sade, "Herre, när jag var i trädgården, fanns du hos mig varje dag. Nu ser jag inte till dig längre. Jag är allena och jag har svårt att minnas hur mycket du älskar mig."

Och Herren sade. "Inga problem! Jag skall skapa en kamrat till dig, som alltid kommer att finnas vid din sida, och som skall vara en spegelbild av min kärlek till dig, så att du alltid skall minnas hur mycket jag älskar dig, även när du inte kan se mig."

Oavsett hur självisk och barnslig eller Oälskvärd du må vara, kommer denna nya kamrat att acceptera dig som du är och älska dig för den du är, trots alla dina fel och brister.

Och Herren skapade ett nytt djur som en kamrat till Adam. Och den var god. Och Herren såg att den var god och snäll. Och Herren var nöjd, och han vilade sig.

Och det nya djuret tyckte om att vara med Ad