Skånevisum

Fyll i allting noggrant. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej. Kontrollera att Ni innehar föreskriven behörighet. Information om Skånevisum kan rekvireras från närmaste turistråd.

Namn: ______________________
Adress: ______________________
Postadress: ______________________
Email: ______________________
Telefon: ______________________
Personnummer: ______________________
Civilstånd: ______________________
Yrke: ______________________
Månadslön: ______________________
Bilägare: Jau/Naj
Bilnummer: ______________________
Reseledares namn: ______________________
Storlek po hossor: ______________________
Storlek po böjsor: ______________________
Hårfarj: ______________________
Ögonfarj: ______________________
Favoritfarj: ______________________
Kön:
__Påg
__Tös
__Vet ente

Syfte med besöket i Skåne
(markera med kryss ditt ålahue)

Studier av:
__Det vackra folket
__Den välklingande dialekten
__Det välmående landskapet
__Kongress/konferens
__Go mad
__Ta opp bedor
__Bygga broar
__Eda röugad ål
__Gå p