Skötsel av militärens flygplan

Dessa rapporter kommer ursprungligen från den amerikanska militärens "squawk sheets." Squawk sheets är de rapporter som fylls i av flygarna då något är fel på flygplanet och som sedan kollas upp av reparatörerna. Då och då lämnas det dock in ganska hjärndöda felrapporter, varpå reparatörerna svarar med samma medel.

Problem: "Inre vänstra däck behövs nästan bytas ut."
Lösning: "Bytte nästan inre vänstra däck."

Problem: "Testflygningen okej, autolandningen väldigt skakig."
Lösning: "Autolandning är inte installerad på det här flygplanet."

Problem: "Propeller nummer två läcker vätska."
Lösning 1: "V