Vad ditt val av kamera säger om dig

Precis som de kläder du väljer att ha på dig, den mat du vill äta, och de människor du beblandar dig med säger någonting om dig, gör även det kamerasystem du köper. Följande observationer är baserade på nära associering med de olika grupperna av kameraägare och att ha tillhört varje grupp vid något tillfälle. De som tillhör grupperna "inget som helst sinne för humor" eller "tar illa upp om någon tappar hatten" rekommenderas starkt att sluta läsa här.

Canon-ägare
Du uppskattar fördelarna med att äga ett kamerasystem som är ledande inom nydanande digitalfototeknologi och som erbjuder ett brett spektrum av kroppar, linser och tillbehör för varje fotograf, från lågt stående konsument till professionell på toppnivå. Du kommer att byta till Nikon.

Nikon-ägare
Du uppskattar f