Engelsk språkövning #97

Upphovsman: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig bild, 17 april 2012
Rolig bild, 7 maj 2013
Rolig bild, 28 april 2017
Rolig text, 27 februari 2000
Rolig bild, 25 mars 2016