Engelsk språkövning #97

Upphovsman: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig bild, 19 februari 2011
Rolig bild, 9 januari 2014
Rolig bild, 7 maj 2013
Rolig bild, 25 april 2012
Rolig bild, 9 november 2013
Rolig text, 27 februari 2000