Det kanske finns andra prinsar och kungar att tillgå? (från tv-serien Reign)