"Eg skuldar dig livet..." (Från filmen "Ön vid världens ände")