Elaka tweets #11

Upphovsman: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig bild, 18 oktober 2012
Rolig bild, 2 november 2012
En nörd med en dator i famnen
Rolig text, 24 september 2010
Rolig bild, 11 januari 2013
Roligt videoklipp, 17 oktober 2017
Rolig bild, 27 oktober 2012