Hur går med byggandet av IKEAs Kullen, då? (från filmen Deadpool)