Den amerikanska tidskriften Omni anordnade en tävling där man uppmanade sina läsare att tänka ut nya teorier som förklaringar på vardagliga händelser.

Det vanligaste ämnet var problemet med alla strumpor som försvinner när man tvättar eller torktumlar. En teori föreslog att torktumlarna skapade en tunneleffekt som slungade strumporna in i ett parallellt universum. Det föreslogs också att forskare borde kunna använda sig av denna metod för att göra sig av med kärnavfall. Det är bara att stoppa avfallet i strumporna och sätta tvättmaskinen på fyrtio minuter.

Läsarna angrep även de riktigt stora problemen. Man räknade ut att den globala temperaturhöjningen orsakas av att alla fler länder gått över till sommartid eller av att starka kryddor blivit mer och mer populära i matlagningen. En läsare var helt övertygad över att temperaturhöjningen hade sin grund i att det kalla kriget hade upphört.

Här är några andra teorier:

  1. Varför är gäspningar smittsamma? Man gäspar för att utjämna trycket mot trumhinnorna. Den tryckförändring som då uppstår utanför trumhinnorna rubbar trycket i andra människors öron, så att de i sin tur måste gäspa för att utjämna det.
  2. Kina är tekniskt underutvecklat därför att man inte har något alfabet och följaktligen inte kan använda sig av förkortningar för att sprida tankar snabbare.
  3. Fåglarna lyfter när solen går upp. Men på andra sidan jorden landar de när solen går ner. Det är det som gör att jorden faktiskt roterar kring sin axel.
  4. När manliga kolväten utsätts för extrem kvinnlig värme och tryck frambringar de ofta diamanter.
Inskickat av: Okänd Upphovsman: The Omni Översättare: Adam Evertsson