MATEMATIKER jagar elefanter genom att bege sig till Afrika där de kastar bort allt som inte är elefanter och fångar en utav vad som finns kvar.

RUTINERADE MATEMATIKER kommer att försöka bevisa förekomsten av åtminstone en elefant innan de går vidare till första steget och ser då denna som en underordnad uppgift.

MATEMATIKPROFESSORER kommer att bevisa förekomsten av åtminstone en elefant och lämnar sedan uppletandet och infångandet av densamme som uppgift åt sina studenter.

DATORFORSKARE jagar elefanter genom att utföra Algoritm A:

  1. Res till Afrika.
  2. Börja vid Godahoppsudden.
  3. Arbeta dig norrut på ett metodiskt sätt, res omväxlande västerut som österut.
  4. Vid varje resa åt vänster eller höger så bör du
    1. Fånga varje djur du ser.
    2. Jämföra varje djur med en elefant.
    3. Sluta då djur hittats som stämmer överens med djuret elefant.

RUTINERADE DATORFORSKARE modifierar Algotritm A genom att placera en elefant i Kairo för att garantera att algoritmen kommer att löpa ut.

ASSEMBLERPROGRAMMERARE föredrar att utföra Algoritm A på deras bara knän med knäppta händer.

HÅRDVARUTEKNIKER jagar elefanter genom att bege sig till Afrika där de fångar vad som helst som är grått, och slutar då något utav vad de fångat väger plus eller minus 15 procent av vad en tidigare observerad elefant vägde.

EKONOMER jagar inte elefanter, men de tror att om elefanter får tillräckligt betalt kommer de att jaga sig själva.

STATISTIKER jagar det första djur de ser N gånger och kallar det för elefant.

KONSULTER jagar inte elefanter, och många har över huvud taget aldrig jagat någonting alls, men de kan anlitas för att ge goda råd åt de som verkligen jagar elefanter.

POLITIKER jagar inte elefanter, men de kommer att dela elefanterna med de som röstade på dem.

ADVOKATER jagar inte elefanter, men de hjälper till med att bestämma vem som äger högarna av elefantskit.

MJUKVARUADVOKATER kommer att hävda att de äger alla högar genom att de ser ut och luktar likadant som en hög de redan äger.

DIREKTÖRER ger sig ut och jagar elefanter under antagandet att elefanter är precis som skogsmöss, fast med mörkare röst.

SÄLJARE jagar inte elefanter, men ägnar sin tid åt att sälja elefanter de inte fångat, och som kommer att levereras två dagar efter det att säsongen börjat.

MJUKVARUSÄLJARE skickar det första de fångar och skriver en faktura för en styck elefant.

HÅRDVARUSÄLJARE fångar kaniner, målar dem gråa och säljer dem som skrivbordselefanter.

Upphovsman: Okänd Översättare: Adam Evertsson Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig bild, postad för länge sedan
Rolig bild, 16 februari 2018
Rolig bild, 18 augusti 2013
IKEAs skoj-produkt BÖRDER WALL
Rolig bild, 1 februari 2017
Ett hänglås med ett hjärta på
Rolig text, postad för länge sedan
Tveksam man med nollor och ettor framför ansiktet
Rolig text, 21 maj 2008