§1. Mänsklig moral och grundlagar som strider mot följande paragrafer får bortses ifrån.

§2. Samtliga bollar måste vara klot och därtill sfäriskt utformade. Den som inte bistår med klot av denna typ får dödas i nödvärn, såvida det inte är uppenbarligen oförsvarligt.

§3. Pausvilla mellan halvlekarna är obligatoriskt. Var och en som däremot bryter bestraffas genom att fråntas ett klot.

§4. Om kloten på bordet är ett udda antal, får dom vara det.

§5. Spelarna måste vara opartiska och får inte gynna någondera deltagare.

§6. Spelbordets duk skall färdigställas med grön nyans såvida speldagen inte infaller på den judiska sabbaten.

§7. Varje spelare måste tillse att daglig tillsyn utförs på all materiel enligt materialvårdsschema. Särskild tillsyn och inventering av materielen utförs jämna veckor före och efter midsommar innevarande kalenderår.

§8. Köerna får inte vara av valfri längd.

§9. Om spelplanen lutar mer än 12 grader ingriper matchdomaren och förlägger matchen till annan ort.

§10. Otillåtna hjälpmedel är förbjudna.

§11. Kön får endast kritas vid behov.

§12. Det är ej tillåtet att återföra en motspelares klot på bordet, efter sänkning, förrän nästa slag är slaget.

§13. Fusk tillåtes enbart om motspelaren inte märker det.

§14. Det är ej tillåtet att stöta sig med kön.

§15. Om inga andra möjligheter kvarstår får man bortse från §15.

§16. För snabba spelare bör noteras att ingen hänsyn tas till relativistiska effekter.

§17. Om man har endast ett blått klot kvar och motspelaren fem av valfri färg, får man ta den blåa av bordet såvida motspelaren inte sänker någon de närmaste tre slagen, eller de föregående.

§18. Klot med komplementfärger får inte slås ner i samma hål.

§19. Om någon av de tre första kloten stöts ner i ett hål på bordets högra sida går turen över till motspelaren.

§20. Ber man riktigt snällt får man ett extraslag.

§21. Vinkelsumman i triangeln måste vara 180.

§22. Rasistisk diskriminering av färgade klot bestraffas med fängelse i högst 6 månader eller böter.

§23. För att undvika spridning av galna kö-sjukan bör munskydd bäras.

§24. Om tredje stöten från slutet utförs av partiets vinnare avslutas partiet med en dopingkontroll.

§25. Slagen skall vara vågräta.

§26. Vinner gör den som går segrande ur partiet.

§27. Den som bryter mot ovanstående paragrafer bestraffas med straffslag.

Upphovsman: Anders Knutsson Översättare: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

En grill på en Honda-bil
Rolig text, postad för länge sedan
Rolig bild, 3 juli 2015
Rolig bild, postad för länge sedan
Två personer som sitter och tittar på anteckningar på ett möte
Rolig text, 2 juni 2010
Sångaren och artisten Alice Cooper
Rolig text, 19 oktober 2014
Rolig bild, 31 augusti 2012