Old Autodoc

Första Doseboken
Genesis

Skapelsen

I begynnelsen skapade Commodore Inc ROM och RAM. Och ROM var öde och tomt. Den Helige Guru svävade över RAM. Och Commodore sade Varde Ljus; och Powerlampan tändes. Och Commodore såg att ljuset var grönt (eller rött, på 1.2). Och Commodore skilde Powerlampan från Drivelampan. Och ljuset kallade han On och mörkret Off.

Och Commodore sade Varde mitt på kretskortet en processor som skiljer 1 från 0. Och det skedde så. Och Commodore kallade processorn M68000, och ettorna och nollorna för bitar. Och Commodore såg att den var snabb, 7.14 MHz.
Och CBM sade Låt på TVn vara en bild som skiljer On från Off Och på TVn var en bild av en Hand och en Diskett. CBM såg att den var ful.
Och Commodore sade Må kretskortet frambringa ett vimmel av kretsar och mojänger. Commodore såg att det var förbannat komplicerat. CBM välsignade kretsarna så att de skulle funka i multitasking.
Och de anställda på Commodore tog semester i två dagar.
Och på sjunde dagen skapade Commodore Workbench, AmigaBasic och andra oanvändbara saker som de la in på de Heliga Disketterna.
Disketterna kallades Workbench, Extras och Lär-Dig-Själv. Commodore sålde senare sin skapelse och tjänade stora stålar till sitt schweiziska bankkonto.

10 Commondores bud

Commodore såg att användarna var galna och utfreakade. Han gav Mose två heliga Hårddiskar fulla med regler. Mose råkade formattera dem. Commodore blev vred och slängde Mose i Nilen.
Commodore strukturerade upp sina regler igen. Han brände in dem i två EPROM-kretsar som han gav till Moses bror, Dose. Dose skådade sanningen och spred Commodores bud:

  1. Du skall inga andra Datorer av annat märke hava vid sidan av Mitt
  2. Du skall icke missbruka Den Heliga Copyrighten
  3. Tänk på CopyPartyt så du icke missar det
  4. Hedra Seka och AsmOne
  5. Du skall icke Formattera
  6. Du skall icke Kopiera
  7. Du skall icke Rippa musik eller grafik
  8. Du skall icke tillverka Virus
  9. Du skall icke ha begär till din nästas Amiga
  10. Inget annat heller förresten

Trosbekännelsen

Vi tror på Commodore Inc allsmäktig,
ROM och RAMs skapare.

Vi tror ock på Amigan,
dess enfödde Dator, vår Herre,
avlad av den Helige Guru,
född av Hong Kong Electronics,
pinad av flera Lamers,
Formatterad, Zappad och Nedgrävd i en grop,
nederstigen till Angelskog,
på tredje dagen lagad och reparerad,
uppstigen till Kontoret,
sittande på allsmäktig Commodores högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
Lamers och Coders.

Vi tror ock på den Helige Guru,
en helig, allmännelig fara,
de heligas Plåga, syndernas Straff,
de levandes död
och inget liv.

Den Gyllene Regeln

Allt vad ni vill
att datorn
skall göra för er,
skall ni
också programmera den till.

Välsignelsen

Commodore välsigne oss och bevare våra program.
Commodore låte sin Skärm lysa över oss
och vare oss nådig.
Herren vände sin Skärm mot oss
och give oss en Blitterskola.
I Commodores, Amigans och den Helige Gurus namn.

Enter

Upphovsman: Jens Andersson och Jan Kronqvist Översättare: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Eiffeltornet
Rolig text, postad för länge sedan
En bild på ett skrattande barn
Rolig text, postad för länge sedan
Ett gäng gamla disketter
Rolig text, postad för länge sedan
Rolig bild, 12 april 2018
Ett datortangetbord med ett stort frågetecken framför
Rolig text, postad för länge sedan
Rolig bild, 21 december 2010