En man som tidigare var sjöman var väl medveten om att båtar och skepp omtalas som hon och henne. Han funderade en helt del över vilket kön en dator har.
För att besvara frågan ordnade han två grupper med dataexperter av olika slag. Den första gruppen bestod av kvinnor och den andra av män.
Båda grupperna fick i uppgift att reda ut om datorer skulle vara kvinnliga eller manliga, samt ge fyra motiveringar för sina val.

Kvinnogruppen kom överens om att datorer var manliga och presenterade följande motiveringar:

  1. För att få deras uppmärksamhet måste man slå på dem.
  2. De innehåller massor av information och data, men är fortfarande nollställda.
  3. De är till för att lösa problem, men halva tiden är de själva det största problemet.
  4. Så snart du binder dig vid en inser du att om du väntat lite till skulle du fått en bättre modell.

Männen ansåg däremot att datorer är kvinnliga och hade följande motiveringar:

  1. Ingen, förutom deras skapare, förstår sig på deras logik.
  2. Språket de använder inbördes för att kommunicera med andra datorer är fullständigt obegripligt för andra.
  3. Även de allra minsta misstag sparas i ett långtidsminne för framtida bruk.
  4. Så snart du väljer en dator upptäcker du att du använder halva din lön till dess tillbehör...
Inskickat av: Tess Johansson Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd

Liknande poster

Rolig bild, 24 oktober 2012
Rolig bild, postad för länge sedan
Rolig bild, 17 september 2014
En nörd med en dator i famnen
Rolig text, 25 januari 2011
Ett datortangetbord med ett stort frågetecken framför
Rolig text, postad för länge sedan
Rolig text, 19 februari 2010