Om jag fick en enda julönskning så skulle jag önska mig att alla jordens barn skulle sjunga tillsammans i en värld av fred och harmoni.

Om jag fick två julönskningar så skulle jag önska mig:

 1. Att alla barnen skulle sjunga tillsammans
 2. 1.000.000 kronor skattefritt

Om jag fick tre julönskningar så skulle jag önska mig:

 1. Sjungande barn
 2. 1 000 000 kronor skattefritt varje år
 3. Oerhörd makt över universum och alla däri

Om jag fick fyra julönskningar så skulle jag önska mig:

 1. Ungarna
 2. 1 000 000 kronor
 3. Oerhörd makt i universum
 4. En enda lång utdragen orgasm som skulle vara i trettio dagar och som skulle uppnås genom avancerade sänglekar med två supermodeller. Också min fru naturligtvis

Men vi måste inse fakta: Att samla alla de där ungarna är en total omöjlighet. Så om vi ändrar om lite i listan:

 1. Makten
 2. Orgasmen
 3. Pengarna

Visst ja! Jag glömde mina fiender. Vi lägger alltså till det, varpå den slutliga listan blir:

 1. Makten
 2. Att mina fiender skall dö en lång och plågsam död
 3. Orgasmen
 4. Pengarna
 5. Och min femte önskning denna jul är att alla jordens barn skulle sjunga tillsammans i en värld av fred och harmoni.
Inskickat av: Okänd Upphovsman: Okänd Översättare: Adam Evertsson