Flygbolagsindustrin har, som många andra, en specialiserad ordbok. Denna innehåller ord och fraser som ofta används av bolagets anställda och har en innebörd vars mening inte alltid är självklar för utomstående.

Biljettförsäljare

En övermänsklig varelse med ett tålamod som ett helgon, varseblivning som Uri Geller, en psykoanalysts medkänsla, och en diplomats finkänslighet. De har även förmågan att kontrollera regn/dimma/snö/vind och alla andra väderfenomen. De klarar av att svara på tre frågor samtidigt, medan de talar i telefon, och detta utan att stamma eller kväva sig med sin egen tunga. Senare i livet sitter de ofta på parkbänkar där de för mystiska konversationer med sig själva.

Dimma

Ett naturligt väderfenomen som vanligtvis inträffar runt flygplatser då omgärdande områden är klara. Dimma kontrolleras av flygbolagen och används för att försena flygturer.

Flygtrafiksledningen

Ett spel som spelas av piloter i luften och flygledarna i kontrolltornet. Spelet har inga regler, och ingen sida vet hur det spelas, men målet är att förhindra planen att komma fram i tid för att passagerarna ska kunna hinna till sitt anknytande flyg.

Förlorat Bagage

Det svåraste stället att finna på en flygplats. Den är vanligtvis gömd bakom talrika skyltar som säger: Förlorat Bagage.

Grupp

En stor, ljudlig packe passagerare (se passagerare) som reser tillsammans. Gruppledaren, som handhar biljetterna, väntar oftast i baren tills det är fem minuter kvar till planet ska avgå, eller tills det inte finns några lediga säten placerade invid varandra, vilket som nu händer först. Bokningspersonal är förbjudna att låta grupper förbeställa platser på flygturen, eftersom detta kan göra deras resa behagligare.

I tid

En dunkel term, okänd betydelse..

Kabinväska / Handbagage

En artikel, oftast av stora dimensioner, som på något sätt fick plats under passagerarens säte på den inkommande flygturen. Oavsett vad passageraren säger är följande artiklar inte kabinväska / handbagage: cyklar, kylskåp, truckdäck, skrivbord eller byråer.

Kassan är stängd

Detta är en skylt som finns på diverse kassor på flygplatsen, som tolkas av passageraren som Börja kön här.

Tidtabell

Ett underhållande pocketverk.

Passagerare

Ett flockdjur med varierande intellekt, påträffas ofta i par eller mindre grupper. Blir ofta ilsken och våldsam i enkla och lättlösta situationer. Då dessa individer blir skrämda eller förvirrade formar de en grupp kallad kö. Denna kö har inga regler för sin struktur och bildas ofta på lämpliga ställen. Passagerarna består av fyra kända arter: Paxus irritatus, Paxus saladus, Paxus drinkus & Paxus ignoramus..

Skylt

En flygplatsdekoration. Ses vanligtvis inte av besökare, med undantaget av små barn. Dessa primära funtion är att gömma vissa ställens placering, som t.ex. gatenummer, toaletter, förlorat bagage, etc.

Inskickat av: Okänd Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd