Detta är en sann historia:

En professor i termodynamik gav sina avgångsstudenter som hemtentamensuppgift en enda fråga: Är helvetet exotermiskt (avger värme) eller endotermisk (absorberar värme)? Bevisa din teori.

De flesta studenter hänvisade till Boyles lag — gas kyls av när den expanderar, och värms upp när den komprimeras — eller någon liknande lag. En student skrev dock följande:

Först och främst måste vi veta hur helvetets massa ändras med tiden. Vi behöver alltså veta hastigheten av hur många själar som anländer till helvetet och i vilken hastighet de försvinner därifrån. Jag tror vi kan anta att när en själ väl kommit in i helvetet så kommer den inte därifrån. Alltså, inga själar lämnar helvetet.

När det gäller antalet själar som anländer till helvetet behöver vi titta på världens alla olika religioner. En del av dessa religioner säger att då du inte är en anhängare av just deras religion så kommer du att sluta i helvetet. Eftersom det är fler än en religion som säger så, och eftersom människor inte är anhängare av flera religioner samtidigt kan vi anta att samtliga människor och själar kommer att hamna i helvetet. Med födelse- och dödstalen som vi har i dag kommer antalet själar i helvetet att öka exponentiellt.

Nu måste vi räkna in ändringar i helvetets volym då Boyles lag säger att för att temperatur och tryck i helvetet ska kunna hållas på samma nivå, måste helvetets volym öka då nya själar kommer till. Detta ger oss två möjligheter:

  1. Om helvetet expanderar med en mindre hastighet än den hastighet med vad det kommer till nya själar, kommer temperaturen och trycket i helvetet att öka tills hela helvetet brakar loss.
  2. Om helvetet å andra sidan expanderar med en högre hastighet än den hastighet med vad det kommer till nya själar, kommer temperaturen och trycket att sjunka tills helvetet fryser till is.

Så vilket stämmer? Om vi tar med i beräkningen den grundprincip som gavs till mig av unga damen Therese Banyan under mitt första universitetsår: Helvetet kommer att frysa till is innan jag går till sängs med dig och sedan tar in det faktum att jag fortfarande inte haft några framgångar i att förverkliga en sexuell relation med henne, faller möjlighet nummer två, och därför är helvetet exotermiskt.

Denne elev fick den enda femman i klassen.

Upphovsman: Okänd Översättare: Adam Evertsson Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig text, 25 juni 2010
Ett bokuppslag
Rolig text, 10 maj 2010
Ett kretskort.
Rolig text, postad för länge sedan
En bild på ett skrattande barn
Rolig text, postad för länge sedan
En ung kille som sitter och skriver i ett block
Rolig text, postad för länge sedan
Ett foto av en stol som står framför ett brinnande bål.
Rolig text, 21 augusti 2016