Det ringer på dörren. Utanför står två damer i medelåldern och berättar att världen snart ska gå under. De har en broschyr i fyrfärg där barn leker med pandor. Damerna vill prata om att Jesus kommer snart, och att det är säkrast att bli Jehovas Vittne innan dess. Annars blir man dömd och skickad ut i mörkret där det är grått och tandagnisslan. Damerna är ihärdiga. Helst vill de bli bjudna på kaffe. Vad gör du?

Se här hur du kan avfärda vittnena med slagkraftiga argument:

  1. Jag är ortodox jude, och här ringer ni på dörren mitt i sabbaten! (Ger ofelbart resultat, meddelar medlem av Judiska Församlingen i Stockholm, som testat metoden för religösa utskottets räkning).
  2. Ta på rosafärgade kontaktlinser för ödlelook, bär kemikalier i händerna, så att det fräser till när du tar i de blida damernas broschyrer smatidigt som du väser: Satans skrifter.
  3. Jaså, Jehovas vittnen? Jag som trodde ni kom från folkpartiet!
  4. Hare Krishna, Hare Krishna, hare rama, rama hare, rama rama, Krishna Krishna, hare Krishna, hare hare, rama rama, osv. osv. osv.
  5. Vifta med anarkistflaggor under det att du sjunger Jesus älskar alla barnen.
  6. Spärra upp ögonen, tappa hakan, peka med darrande finger mot trappuppgången samtidigt som du med kvävd stämma utropar: Titta, Jesus kommer!
  7. Det ni säger påminner mig om tre andra snubbar: Norsken, Dansken och Bellman.
  8. Le lismande, ta på vittnena med slibbiga händer och säg: Visst har jag en Bibel hemma.Jag brukar läsa den baklänges.
  9. Har ni inte hört? Världen gick under i tisdags! Har ni misssat det? Vi ÄR i himmelen!!!
Inskickat av: Okänd Upphovsman: Susanna Kumlien Översättare: Okänd