1. Fullborda den här meningen: När en politiker väl blivit vald, strävar han efter att skapa nya arbeten för____________.
A. sin familj
B. sina kompisar
C. sina supporters
D. A, B och C

2. När en politiker säger att han vill stå fri i de stora frågorna, brukar det betyda
A. att han kan köpas av vem som helst.
B. att rapporterna om hans velighet är korrekta.
C. att han väntar på gallupsiffrorna innan han uttalar sig.
D. A, B och C

3. I egenskap av politiker angriper du din motståndare med smutskastning och fula antydningar. Är detta ett lämpligt förfarande?
A. Ja, om det är ett jämnt lopp och detta är enda sättet för dig att vinna.
B. Ja, om du sackar långt efter och vill ha det perversa nöjet att sätta outplånliga fläckar på hans karaktär och rykte.
C. Nej, om du har ett ointagligt försprång och alltså kan framstå som statsman.
D. A, B och C

4. Under valkampanjen hör du din motståndare tala för uranbrytning i Västergötland. Hur ska du reagera?
A. Kalla honom för miljöfiende.
B. Säga att han är i händerna på kraftindustrin.
C. Klassa honom som extrem högerreaktionär.
D. A, B och C

5. Din motståndare ändrar åsikt och är nu mot uranbrytning i Västergötland. Hur reagerar du nu?
A. Förklarar att han vill göra Sverige beroende av oljeimport från arabländerna.
B. Säger att han motsätter sig skapandet av tusentals nya jobb.
C. Klassar honom som extrem miljövänstertok!
D. A, B och C

6. Då en politiker attackerar myglet i regeringskretsarna tyder detta på att:
A. han tillhör oppositionen.
B. hans tidigare angrepp på lärarnas arbetstider inte blev den framgång han hade väntat sig.
C. det är en rökridå han skickar ut för att dölja vad som sägs om honom själv.
D. A, B och C

7. Du är riksdagsman och intar en oförvägen, oberoende hållning i en avgörande fråga. Vad innebär detta?
A. Du sitter säkert i sadeln.
B. Du ska pensioneras, så vad spelar det för roll?
C. Du hade för avsikt att stödja den andra sidan, men du strulade till det som vanligt.
D. A, B och C

8. Alla politiker föredrar att tala i TV framför att framträda inför sina väljare. Varför?
A. Fusklapparna hjälper honom att komma ihåg viktiga fakta som t.ex. vilket parti han representerar.
B. Sminkningen hindrar tittarna från att se att han är för tok för gammal.
C. Han kan klippa in applåder, hejarop och annat lämpligt bifall.
D. A, B och C

9. Du är politiker och förespråkar särskilda bostadsområden för mindre bemedlade. Vad har du för motiv?
A. Det packar ihop dem på ett ställe och förhindrar att de rinner över till bättre områden, vilket köper röster i övre mellan- och höginkomstskiktet.
B. Det visar att du har hjärta, vilket kammar hem röster från väljare i låginkomstskiktet.
C. Det betyder häftiga stålar för byggnadsentreprenörerna som stöder ditt partis valkampanj.
D. A, B och C

10. Fullborda följande mening: Då en politiker ställs inför en samvetsfråga ska han göra det som är bäst för__________.
A. att han ska väljas om.
B. de inflytelserikaste påtryckningsgrupperna.
C. den egna plånboken.
D. A, B och C

RESULTATBERÄKNING
Om du har svarat D på alla frågorna har du vad som krävs för att bli en bra politiker.

Inskickat av: Adam Evertsson Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd