§1 Allt övertidsarbete är förbjudet.

§2 Inget arbete får utföras mellan rasterna.

§3 Fridagar är måndagar, fredagar, lördagar och söndagar samt födelsedagar och namnsdagar för såväl den anställde som dennes familj.

§4 Ingen kontroll av den anställde får förekomma.

§5 Verktyg, snygga gångkläder och arbetskläder bekostas av arbetsgivaren.

§6 Tidningen utdelas av närmaste chef som även tillhandahåller öl.

§7 Snus, tobak och cigaretter skall finnas på varje arbetsplats för gratis utdelning.

§8 Chef skall för varje utfört arbete bjuda på middag.

§9 Arbetsgivaren får inte bli förbannad.

§10 Avlöningen betalas i förskott.

§11 Utbryter strejk skall full lön utbetalas.

§12 Tre månaders semester med full lön. Dagar med dåligt väder räknas från uttagen tid.

§13 Skatter och föreningsavgifter betalas av arbetsgivaren.

§14 Vid jul, nyår, påsk, 1:a maj, pingst och midsommar skall två flaskor whisky utdelas.

§15 Avlider den anställde är arbetsgivaren försörjningspliktig mot dennes familj intill fjärde led.

§16 Skulle någon anställd somna på sin arbetsplats, inställes allt störande arbete.

§17 Inget avdrag får göras för sovtid, och kaffe serveras vid uppvaknandet.

§18 Skulle arbetsgivaren bryta mot detta avtal utbetalas dubbel lön.

§19 Detta avtal gäller tills vidare och kan ej sägas upp eller ändras av arbetsgivaren.

Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig bild, 21 december 2008
Rolig bild, 1 oktober 2015
Fia-med-knuff-figurer som står i en formation
Rolig text, postad för länge sedan
Rolig bild, 22 april 2013
Rolig bild, postad för länge sedan