Naturen är det som betecknas med grön färg på alla plankartor. Den är också grön i verkligheten, vilket man kan se om man tittar ut genom sitt fönster eller på gamla färgfotografier. På vintern är naturen vit.

Naturen består av mark, vatten, luft och PLM-produkter. Den kan användas som underlag för parkeringshus, atomkraftverk och municipalsamhällen.

Ur naturen får vi vissa råvaror såsom mat, massaved och makadam. I de hål som därvid uppstår lägger vi till exempel gamla järnsängar, potatisskal och bildäck. Detta kallas kretsloppet i naturen.

I naturen finns lappar, campingturister och djur. Djur är en sorts komplicerade kvicksilverföreningar som i vissa fall fortfarande har rörelseförmåga. En del djur kan även flyga. Är de små, behöver man inte bry sig om vad de heter, det är bara att spreja. Är de större kallas de fåglar, och mot dem har inget effektivt spraymedel ännu framställts, utan bara långsamt verkande medel. 

Fåglar förekommer främst i motorer på jetplan, i tjockoljebälten samt i drivor nedanför kraftledningar och fyrton.

I naturen finns också små gröna djur som inte kan röra på sig, de kallas växter. Till växterna hör bland annat julgran, pelargon och hö. Stora växter kallas träd, av dem får vi grillkol och plywood. Står det mer än fem träd på en liten yta kallas det skog. I skogen går man vilse. I skogen finns även varg och björn. Björnen är ett lömskt djur, som alltid överfaller försvarslösa jägare.

Marken kallas det som naturen står på. I marken finns olja som kommit dit från läckande cisterner och ledningar. Oljan pumpar man ibland upp igen och häller tillbaka i cisterner. På marken finns vidare motorvägar och rullstensåsar. Kring motorvägarna flockas blyhaltiga växter och hörselskadade bönder.

Vatten är ofta en löddrande, gråbrun vätska, som förekommer i naturen i flera former. Vatten i form av regn består av salt- och svavelsyra. Dessa ämnen underlättar rivning av kyrkor och andra gamla stenbyggnader samt järnkonstruktioner och håller även PH-värdet i sjöar på en tillräckligt låg nivå för att inte fiskarna skall bli aggressiva. Fiskar är ett slags omkringsimmande kvicksilverkapslar som kan hängas upp och ner och användas som termometrar.

I vattendragen där fiskarna bor finns även sällsynta kemikalier. En av de populäraste kemikalierna heter fosfor. Det är en helt ofarlig kemikalie som möjliggör skumbad i det fria. Dessutom sätter den sprutt på den slöa naturen. Sjöar som annars skulle behövt tusen år för att växa igen, klarar det nu på tre år,med hjälp av fosfat.

Detta är en form av strukturrationalisering.

Upphovsman: Bengt Eriksson Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

En skäggig lastbilschaufför
Rolig text, 2 maj 2012
Ett glas whiskey
Rolig text, postad för länge sedan
Fru Justitia, hållandes en våg
Rolig text, postad för länge sedan
En kille som raggar på en tjej
Rolig text, 8 april 2011
En glasögonprydd fågel som tittar ner i en ordbok
Rolig text, 11 oktober 2009
Rolig bild, 18 maj 2010