Vår universella ordförande som är i yttre rymden, din identitet får högsta värdet på en prioriterad selektivitets-skala.
Må din inflytelsesfär anta reella parametrar; må dina tankegångar bli implementerade på denna planet, såsom i yttre rymden.

Tilldela oss vid den här tidpunkten, och på en daglig basis, ett tillräckligt och näringsbalanserat födointag, och rationalisera en dementi gällande vår negativa återkoppling, likväl som vi rationaliserar demetier gällande vår negativa återkoppling till andra.

Och avprogrammera våra negativa potentialer, men gör oss mindre mottagliga för den oproduktiva kraften.
Ty Din är den dominanta inflytelsesfären, den ultimata kompetensen och det högsta kvalitativa analysvärdet, vid denna tidpunkt och fortsatt bortom en begränsad tidsram.

Slut på meddelandet.

Inskickat av: Okänd Upphovsman: Okänd Översättare: Christian Olsson