…ring ring...

Gud: Hej, du har kommit till den religiösa helplinen, vad är ditt problem?

Syndaren: Jag verkar ha tappat min tro.

Gud: Blev din tro installerad av en pastor eller en Katolsk Präst.

Syndaren: Um, nu ska vi se, jag har blivit konfirmerad, så det var nog en pastor.

Gud: Och har du gjort dina Trosuppdateringar med Veckovis Gudstjänst(c)?

Syndaren: Nja, nej, inte allihop, men jag gjorde de stora uppdateringarna vid Jul och Påsk, och ett par andra Veckovis Gudstjänster då och då.

Gud: Har du nyligen hört några motsägande data som kunnat korrumpera din tro?

Syndaren: Nej, inte som jag kan tänka på...

Gud: Kom ihåg att korrumperande data kan komma i många olika former, från Enkla Lögner(c)*(Microsoft) eller Gaturetorik (Internet). Har dina Öron laddat ner någonting som kan tolkas som korrumperande?

Syndaren: Nja, jag lyssnade på en lodis på gatan som sade att Gud sov och att alla som trodde skulle bli invaggade in i Helvetets eldar.

Gud: Vad du har här är en paradox, och det är det som är felet med din tro. På något sätt har du en INI-fil installerad som inte låter dig Tro på Gud, men outputen från denna fil är Gå till Helvetet. Utan Gud finns inte Helvetet, således paradoxen.

Syndaren: Och hur får jag bort denna Paradox ur mitt system?

Gud: Var vänlig läs om den bok som kom med vid leverans av din tro, Bibeln(TM) och tänk på passagerna som tar hand om himlen och helvetet. Titta även på de kapitel som handlar om Judas.ini(c). Du kan även hitta mer hjälp i Psalmerna 100-120, men de är långa och förvirrande och borde enbart användas vid en fullständig förlust av tron.

Syndaren: Och vad kan jag göra så att min tro aldrig blir korrumperad igen?

Gud: Ja, det finns flera produkter på marknaden just för det syftet: Lotus Dyrka(TM), Microsoft Seminarium Plus(TM) och Netscape hädanefter Browser(TM). Om du använder dessa produkter och inte laddar ner data från kända korrumperande källor, så ska du vara utom fara.

Syndaren: Tack så mycket, Gud. Det här borde hjälpa väldigt mycket. Jag borde börja tro på dig utan tvivel inom kort.

Gud: Gå i Frid(TM) min son.

…ring ring...

Gud: Hallå, du har kommit till den religiösa helplinen, vad kan jag hjälpa dig med?

Syndaren: Jo, hallå, jag är nu Jude(TM)...

Inskickat av: Okänd Upphovsman: Okänd Översättare: Christian Olsson