Amelie!
Det går inte längre på det här sättet, det inser du nog. Vårt äktenskap var ett förfärligt misstag, det är bäst för oss båda att vi skiljas.
Jag ber dig, försök inte ändra mitt beslut: det är oåterkalleligt.
I förhoppning att du så småningom ska finns dig i det öde du verkligen till största delen är skuld till.

Alfred


Älskade Aurore!
Jag har gjort slut, oåterkalleligt slut, mellan mig och Amelie. Så fort skilsmässan är klar gifter vi oss, inte sant?
alltid din

Alfred


Älskade Alfred!
Aldrig har ett brev gjort mig så glad. Allt ska bli efter din önskan.

Din Aurore


Alfred!
Aldrig har ett brev gjort mig så glad. Allt ska bli efter din önskan.

Amelie


Min bästa Amelie
Det förefaller mig som om du glatt dig en smula för tidigt. Ett äktenskap upplöses inte fullt så lättvindligt som du tycks tro. Till en skilsmässa fordras båda parters samtycke, och fastän du med sådan förtjusning längtar efter att beröva våra barn deras far, så kanske du tillåter mig att fortfarande sätta barnens väl före din så kallade lycka.
Kommer hem torsdag

Alfred


Älskade Aurore
Säkert ska ditt ömma hjärta förstå mig, när jag nu bekänner, att jag inte förmår vidtaga några åtgärder mot Amelie. Stackars kvinna, hon är fullständigt nedbruten. Hon bönfaller mig vid våra barn. Kanske har hon rätt. Farväl.
Din för evigt

Alfred

Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig bild, 3 november 2013
Rolig bild, 18 december 2012
En skelögd katt
Rolig text, postad för länge sedan
Insidan av ett företagscenter
Rolig text, 13 september 2010
Rolig bild, 4 juli 2012