Fyll i allting noggrant. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej. Kontrollera att Ni innehar föreskriven behörighet. Information om Skånevisum kan rekvireras från närmaste turistråd.

Namn: ______________________
Adress: ______________________
Postadress: ______________________
Email: ______________________
Telefon: ______________________
Personnummer: ______________________
Civilstånd: ______________________
Yrke: ______________________
Månadslön: ______________________
Bilägare: Jau/Naj
Bilnummer: ______________________
Reseledares namn: ______________________
Storlek po hossor: ______________________
Storlek po böjsor: ______________________
Hårfarj: ______________________
Ögonfarj: ______________________
Favoritfarj: ______________________
Kön:
__Påg
__Tös
__Vet ente

Syfte med besöket i Skåne
(markera med kryss ditt ålahue)

Studier av:
__Det vackra folket
__Den välklingande dialekten
__Det välmående landskapet
__Kongress/konferens
__Go mad
__Ta opp bedor
__Bygga broar
__Eda röugad ål
__Gå po match å se di blåe
__Bonnakalaus
__Vaunli turism

Kontrolluppgifter: (svara JAU eller NAJ)
Haur ni returbiljett him ti Norrland?
Haur ni vaurit i Skaune tidigare?
Haur ni plauner po att stanna i Skaune?
Haur ni eller haur ni hatt antiskaunska åsikter?
Haur ni plauner po att störta Skaunepartiet?
Förvarar ni Era mögia hossor i en plastpusse under Er vistelse i Skaune?
Haur ni licens för att framföra rullebör?
E du en klydderöv?
Eder ni spiddekauga?
Dricker ni bir?

Härmed försäkrar jau på heder och samvete att uppgifterna ovan e riktia:

__Ja det gör jag, Dautum: ___________________

Skriv genast ut och skicka eller lämna till närmaste turistråd!

Inskickat av: Okänd Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd