På tröskeln till det nya kyrkoåret lanserar tre intresseorganisationer hjälpinsatser riktade till Svenska kyrkan. Organisationerna vill bidra till att höja kvaliteten i gudstjänstlivet och i kyrkans verksamhet i övrigt. De tre intresseorganisationerna är Svenskt täringsliv, Själavårdföretagarna och Frisöndagsskolornas Riksförbund.

– Vi ser att många av de traditionella söndagsskolorna har stelnat till och har problem med kvaliteten, äger Mathilda Valfridsson, språkrör för Frisöndagsskolornas Riksförbund.  – Vi har gjort undersökningar som visar att somliga söndagsskolebarnföräldrar skulle vilja ha alternativ. Till exempel söndagsskolor med mer av de tio budorden och mindre av tragglande kring den gyllene regeln. Men det finns också föräldrar som tycker tvärtom.

– Här kan våra medlemsföretag, exempelvis AB Fjärde Budet, fylla ett behov, hävdar Mathilda Valfridsson.

Även Själavårdföretagarna har gjort sonderande brukarundersökningar. Man har frågat om inställningen till de traditionella högmässornas kollektiva syndabekännelse och syndaförlåtelse.

– Vi har mött önskemål om mer individanpassade lösningar, säger Hakon Telonius, kommunikationsöverdirektör hos Själavårdföretagarna. – Folk vill ha mer av enskild syndabekännelse och syndaförlåtelse.  Och det kan våra medlemsföretag AB Biktstolen och AB Svensk botgöring erbjuda.

Svenskt täringsliv menar att gudstjänsterna enligt Evangelieboken inte behöver ändras, och folk vet ju hur psalmerna går. Men de enskilda gudstjänstmomenten kan göras mer anpassade efter de enskilda församlingarnas kvalitetsbehov. Särskilt gäller detta predikningarna.

– Vi kan erbjuda förkunnare som specialutbildats vid våra tankesmedjor, berättar Marja Lämnin, överdirektör vid Svenskt täringsliv. – Våra medlemsföretag kan tillhandahålla specialister på lättsmält förkunnelse. Ett exempel är AB Pastor Jansson.  Men vi har också medlemsföretag med motsatt profil, till exempel Domedagspredikanterna AB.

Marja Lämnin får frågan om vilken ersättning medlemsföretagen vill ha för sina kvalitetshöjande entreprenader. För det rör sig väl inte om gratistjänster?

– Vi vill bidra till att generellt höja kvaliteten, som det alltid blir när konkurrensen tillåts komma in.

– Men tjänsterna kostar väl de beställande församlingarna något?

– Det viktiga är att församlingarna och deras medlemmar får kvalitet för sina avgifter.

– Men vad tjänar era medlemsföretag på detta?

– Vi vill höja kvaliteten. Det är vår core business. Och vi tror – eller rättare sagt -  vi har den fasta förvissningen och förtröstan att utbytet ska vara till båda parters belåtenhet.

– Så vad tjänar era medlemsföretag på sina alternativtjänster? Vilken vinst tar de ut?

– Vinsten är verkligen en bisak för våra medlemsföretag.

– Men vilken vinst behöver era medlemsföretag ha på verksamheten?

Marja Lämnin dröjer en stund med svaret.

– Våra högkvalitativa medlemsföretag behöver tjäna minst 7 procent på insatt humankapital plus statslåneräntan. Det ska ses som en miniminivå. Vid en vinstnivå därunder hjälper inga böner – då slås våra medlemsföretag ut och medarbetarna kastas ut i arbetslöshetens öken.

Vi frågar Marja Lämnin var medlemsföretagens vinster tas ut.

– De går till yttre mission.

– Yttre mission – var då?

– Vissa öar i Engelska kanalen samt Panama.

Svenskt täringsliv, Själavårdföretagarna och Frisöndagsskolornas Riksförbund tror och hoppas att 2017 ska bli ett genombrottsår för privata utförare inom Svenska kyrkans verksamheter. Dels kommer uppmärksamheten att vara stor genom det lutherska 500-årsjubiléet, dels är det kyrkoval 2017.

I förlängningen ser man att Svenska kyrkan kastar av sig det traditionstyngda egen-regi-upplägget och låter marknadskrafterna komma in på bred front. Kanske kan det leda till att Svenska kyrkan till slut blir en fri kyrka. En frikyrka, helt enkelt.

Sanna Mina Ordh
Allmänreporter
SMO Nyhetstjänst

Pressmeddelandet
vidarebefordrat av
David Lundqvist

Upphovsman: David Lundqvist Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig text, postad för länge sedan
Rolig bild, postad för länge sedan
Tre präster, sedda bakifrån
Rolig text, postad för länge sedan
Rolig text, 20 december 2010
En bild på ett skrattande barn
Rolig text, postad för länge sedan
En häst gjord av drivved
Rolig text, postad för länge sedan