I internet- och epost-sammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.

Redan till nyår ersätts både å och ä av alfabetets första bokstav a. Vid paföljande halvarskiffte ersätts ö med o. Vidare tas versalerna bort. de forekommer ju inte i e-postadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt.

rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har forslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.

fenomenet med en bokstav, c, som kan utalas pa tva olika satt, onskar man utnytja till fullo genom att helt ersatta bade k och s med c.

ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocallju utgar occca. det ancec onodigt att ccriva ut camma bocctav tva ganger efter varandra.

har uctar et carcilt problem med boctaven x. det overgar til at ctavac cc, men med hanvicning til ovanamda regel om dubel conconant blir det samandraget til encelt c.

vidare ctaler sje-ljudet till becvar for manga. det ercats i all cina ctavningar av z, com ju anvadc valdigt calan i vart sprak idag.

licaca ercats ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj...) av j. pa sama cat anvandc q mer frecvent genom att ercata ng.

man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna bade i och j-juden med j, de later ju anda ljca.

cyftet ar, papecar cvenca cpracmyndjgeten, at verca for ocad forctaelce melan manjzor.

Inskickat av: Okänd Upphovsman: Mark Twain Översättare: Okänd

Liknande poster

En bild på ett skrattande barn
Rolig text, 26 juli 2010
En kvinna som ser lite frågande ut
Rolig text, postad för länge sedan
Rolig text, 27 februari 2000
Rolig bild, 16 maj 2014
Rolig bild, 30 maj 2012
Rolig bild, 12 oktober 2012