1. Ett skidlandslag med fyra aktiva skall dopa sig inför ett viktigt lopp. Varje skidåkare har att välja på något av de 7 förbjudna dopingpreparaten HES, GES, DES, VES, LES, NES eller FES.

a) Hur många möjligheter finns det för laget att dopa sig om varje skidåkare fritt väljer ett dopingpreparat? (1 poäng)

b) Hur många möjligheter finns det om lagläkaren bestämmer att alla skidåkare skall använda olika dopingmedel? (1 poäng)

c) Hur många möjligheter finns det, om åkare 1 absolut skall använda HES, åkare 2 vägrar att använda DES, VES och NES, åkare 3 kan bara tänka sig DES, GES, FES eller NES och åkare 4 gör precis som lagläkaren säger? (1 poäng)

Författare till tentan: prof. Svante Linusson vid Matematiska institutionen, Linköpings Universitet

Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

Rolig bild, 11 april 2014
Rolig bild, 4 april 2013
Ett klassrum på en skola
Rolig text, postad för länge sedan
Tomtens flygande släde framför månen.
Rolig text, postad för länge sedan
Pyramiderna i Egypten
Rolig text, postad för länge sedan
Ett barn med händerna framför ansiktet samt ett stort frågetecken
Rolig text, postad för länge sedan