1. Ett skidlandslag med fyra aktiva skall dopa sig inför ett viktigt lopp. Varje skidåkare har att välja på något av de 7 förbjudna dopingpreparaten HES, GES, DES, VES, LES, NES eller FES.

a) Hur många möjligheter finns det för laget att dopa sig om varje skidåkare fritt väljer ett dopingpreparat? (1 poäng)

b) Hur många möjligheter finns det om lagläkaren bestämmer att alla skidåkare skall använda olika dopingmedel? (1 poäng)

c) Hur många möjligheter finns det, om åkare 1 absolut skall använda HES, åkare 2 vägrar att använda DES, VES och NES, åkare 3 kan bara tänka sig DES, GES, FES eller NES och åkare 4 gör precis som lagläkaren säger? (1 poäng)

Författare till tentan: prof. Svante Linusson vid Matematiska institutionen, Linköpings Universitet

Upphovsman: Okänd Översättare: Okänd Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

En person som studerar med penna i hand
Rolig text, postad för länge sedan
En bild på ett skrattande barn
Rolig text, 15 maj 2007
Rolig bild, 19 april 2014
En student som sitter bakom en tjock bok
Rolig text, 23 februari 2013
En vässad penna och en uppslagen bok
Rolig text, postad för länge sedan