Burnmongot [böörnmångo] återfinnes vanligen i mindre städer och orter där det utövar sina revirhävdande handlingar i princip dagligen. Genom att medelst ett motorfordon, företrädelsevis en bakhjulsdriven äldre Volvo, slira på asfalten åstadkommer burnmongot ett skrikande ljud, en stark lukt och även spår på själva asfaltsytan. Burnmongot hoppas på detta sätt imponera på andra burnmongon men också på andra hanar och honor och i försök att få para sig med dem.

Burnmongot brukar utföra sina imponeringsritualer på parkeringsplatser i anslutning till skolor och affärslokaler men även på allmänna gator och vägar. Burnmongon är i största allmänhet nattaktiva men kan även ses i anslutning till när skolan slutar och vid andra vältrafikerade tillfällen då barn och äldre vistas i trafiken.

Det är inte klarlagt vad burnmongon lever av men spåren visar att energidryck är vanligt förekommande. Likaså är det inte helt klarlagt var burnmongon från sin inkomst ifrån men mycket tyder på socialbidrag, A-kassa eller från mongots föräldrar. Då mycket av dess aktiviteter utföres nattetid tyder mycket på att burnmongot inte har någon fast sysselsättning dagtid.

Det är inte vanligt att få höra ett burnmongo tala men det har sagts att ljuden öhh, mehh, asså är vanligt förekommande.

Burnmongon har förmodat dålig hörsel då de ofta spelar musik på mycket hög volym. Sämst är det i de lägre tonregistren då de förstärker dessa frekvenser med en större så kallad baslåda placerad i fordonets lastutrymme.

Många burnmongon lider av en dålig och stark kroppslukt som tvingar dem att ha rutorna nere på sina fordon även vintertid. Denna olägenhet med det drag som uppstår gör också att många burnmongon ständigt bär keps.

Upphovsman: Tim Eriksson Inskickat av: Borttaget, läs mer här

Liknande poster

En tjuv som bryter sig in i ett hus med kofot
Rolig text, postad för länge sedan
En karikatyr av en leende man
Rolig text, 1 februari 2010
Fotspår i snö
Rolig text, postad för länge sedan
En bild på ett skrattande barn
Rolig text, postad för länge sedan
En baby med en mössa
Rolig text, 12 oktober 2012
Potatischips
Rolig text, 13 juli 2007